Termeni și condiții de utilizare a aplicației on-line

Aplicația online este pusă la dispoziția utilizatorilor de către societatea comerciala SC CAPITAL AUTO MOBILITY SRL (denumită în continuare CAM), inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J40/10921/2013 si cu numar unic de identificare fiscala RO32199123, putând fi accesată prin intermediul site-ului https://capital-auto.ro/.

Aplicația online permite utilizatorilor să acceseze serviciile de mobilitate oferite de către CAM via internet in sistem 24/7, prin alegerea urmatoarelor caracteristici ale produsului de mobilitate:

  • Durata minima a contractului de mobilitate;
  • Numarul maxim de km parcursi intr-o luna calendaristica in cadrul perioadei de mobilitate aleasa;
  • Managementul combustibilului pentru numarul de km alesi si pentru perioada contractului de mobilitate.

Pentru accesarea serviciilor de mobilitate oferite, este necesar ca utilizatorul să își creeze un cont. După ce utilizatorul s-a înregistrat în aplicația online a CAM, va pune la dispozitia societatii, o serie de documente financiar-contabile si/sau juridice si va oferi catre CAM mandat ca sa poata solicita/accesa informatii de la terte entitati (birouri de credit, administratii fiscale, institutii de scoring, societati de asigurari, institutii de credit etc), in scopul realizarii unei analize interne in vederea obtinerii sau respingerii posibilitatii de a oferi serviciul de mobilitate.

Contul de utilizator se accesează printr-un nume de utilizator și parolă, utilizarea este nominală și nu poate fi transferată unei persoane neautorizate.

Aplicația online este folosită gratuit de către utilizaror, după înregistrarea acestuia prin completarea formularului de înregistrare.

CAM își rezervă dreptul de a suspenda sau dezactiva conturile de utilizator: (i) dacă se incalca aceste condiții, (ii) dacă legislația aplicabilă sau autoritățile si/sau instanțele competente solicită sau impun acest lucru, (iii) dacă se ia decizia să se retraga/închida aplicația online de pe piată. CAM nu va fi răspunzătoare pentru eventuale implicații ale unei astfel de decizii.

Utilizatorul declară și garantează că nici una din informațiile și documentele furnizate în aplicația online nu conțin date false, nereale sau omisiuni, cu privire la aspecte esențiale necesare a fi comunicate.

CAM isi rezervă dreptul (nu și obligația) de a verifica autenticitatea datelor de înregistrare ale utilizatorilor referitoare la existența acestora. Prin acceptarea termenilor și condițiilor („Termeni și condiții” sau „Termeni de utilizare”), utilizatorul își exprimă acordul pentru eventualele verificări ce vor fi efectuate de CAM, pentru realitatea și exactitatea datelor furnizate.

În cazul în care se constată ca informațiile puse la dispoziție de utilizator sunt inexacte sau neconforme celor furnizate de organele în drept, CAM își rezervă dreptul de a suspenda sau a sista accesul utilizatorului în cauză la serviciile aplicației on-line și de a refuza încercările curente sau viitoare de accesare a serviciilor oferite prin aplicația on-line.

Aplicația asigură caracterul confidențial al datelor și informațiilor transmise, precum și a datelor cu caracter personal eventual solicitate utilizatorilor la înregistrare, acestea fiind utilizate numai în scopul oferirii serviciului de mobilitate solicitat de catre utilizator.

Aplicația utilizează metode și tehnologii de securitate pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare iar CAM depune toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru protejarea datelor cu caracter personal colectate.

Aplicația respectă informațiile confidențiale furnizate și nu va vinde, nu va închiria sau schimba listele de emailing sau alte date ale clienților săi.

CAM își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe, temporar sau permanent aplicația on-line (în totalitate sau numai în parte). În acest caz, CAM nu este răspunzător față de utilizator sau față de o terță persoana pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a serviciilor disponibile prin intermediul aplicației on-line.

Utilizatorul acceptă în mod expres faptul ca CAM nu va fi răspunzător pentru nici un fel de daune sau prejudicii directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar fără a se limita la prejudicii constând în pierdere de profit, imposibilitatea de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile, rezultând din:

  • datele furnizate de către CAM prin intermediul aplicației on-line;
  • utilizarea sau imposibilitatea utilizării serviciilor aplicației on-line;
  • accesul neautorizat sau deteriorarea transmisiilor si/sau datelor utilizatorului;
  • declarații sau acțiuni ale unei terțe părți asupra serviciilor aplicației on-line;
  • orice altă problemă legată de serviciile aplicației on-line.

În unele cazuri, este posibil ca CAM să colecteze informații cu caracter non-personal. Exemple de informații de acest tip sunt: tipul de browser folosit, sistemul de operare al calculatorului folosit și numele domeniului website-ului de unde a fost facută conexiunea la aplicație.

În timpul vizionarii aplicației, CAM va putea stoca anumite informații despre utilizator. Aceste informații vor fi sub forma unui fișier “Cookie” sau a unui fișier similar. Aceste fișiere “Cookies” ajută CAM să construiască o aplicație care să raspundă cât mai bine intereselor și preferințelor utilizatorilor. Cum cele mai multe browsere de Internet pot șterge sau bloca fișierele de tip „Cookies” sau se poate primi o atenționare înaintea primirii unui astfel de fișier, CAM recomandă utilziatorilor să consulte instrucțiunile browser-ului pentru a afla mai multe informații despre aceste funcții.

Notificările si/sau comunicările adresate utilizatorilor vor fi făcute pe cale electronică, prin email. Deținătorul aplicației on-line poate face notificări privind schimbarea Termenilor și Condițiilor sau orice alte aspecte importante prin afișarea de înștiințări către utilizatori în mod general, pe site sau în aplicația on-line.

Termenii și condițiile de utilizare reprezintă acordul parților și reglementează folosirea de către utilizator a aplicației on-line. Accesarea și înscrierea datelor în această aplicație implică acceptarea expresă și integrală a acestor termeni și condiții.